Historia Oddziału

W 1953 roku Koleżanki i Koledzy podpisali akt założycielski.
Do grona członków-założycieli Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki należeli: Henryk Anders, Michał Bohdziewicz, Tomasz Klępa, Krystyna Kondratiuk, Maria Kozubkiewicz, Marian Minich, Wanda Nowakowska, Irena Popławska, Jadwiga Potemska-Garbara, Mieczysław Potemski, Wanda Rollny, Stefan Rosiak, Maria Rubczyńska, Wanda Rukóyżo, Józef Śniady, Mieczysław Wallis, Jerzy Zaborowski, Halina Zawilska, Roman Zrębowicz.
Pierwszym prezesem Łódzkiego Oddziału został wybrany prof. Mieczysław Wallis, przewodniczył również sekcji naukowej. Dr Marian Minich objął funkcję sekretarza, Wanda Nowakowska została przewodniczącą sekcji naukowej, Krystyna Kondratiuk objęła komisję kwalifikacyjną. W skład pierwszego Zarządu weszli także: Irena Popławska, Jadwiga Potemska-Garbara, Mieczysław Potemski i Maria Rubczyńska.
zobacz co nowego w CMW

Aktualności

  • W dniu 27 maja 2017 r. (sobota) odbędzie się „Majówka” Oddziału Łódzkiego SHS. Wybieramy się do Bydgoszczy.

    W programie zwiedzanie Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy ze szczególnym uwzględnieniem Domu Wyczółkowskiego, Działu Archeologii i Exploseum (Działu Techniki) oraz spacer po bydgoskiej Wenecji.


    Więcej aktualności w bieżącym komunikacie

    Aktualizacja strony: Aleksandra Olczyk; przygotowanie materiałów: Małgorzata Wróblewska Markiewicz