Komunikaty

Komunikat / LUTY 2011 (z uzupełnieniami)


Zarząd Oddziału Łódzkiego SHS zaprasza na spotkanie:

 • 2 czerwca o godz. 18.00 kol. Krzysztof Korzeń zapozna z tematem Pałace i ogrody Kotliny Jeleniogórskiej w siedzibie Katedry Historii Sztuki UŁ (Pałac Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/5, wejście od ul. Północnej).
 • W tych samym dniu i miejscu o godz. 17.00 – zebranie Zarządu.
 • 14 maja 2011 roku odbędzie się "Majówka" Oddziału Łódzkiego SHS. W programie objazdu: zespół klasztorny franciszkanów w Smardzewicach (10.30-11.30), zespół zamkowy i kościół w Drzewicy (12.30-14.30), Sanktuarium MB Świętorodzinnej i muzeum w Studziannej (15.00-16.30), obiad w Młynie we Fryszerce (16.30). Wyjazd z Placu Komuny Paryskiej o godz. 9.00 - odjeżdżamy prywatnymi samochodami. Chętnych prosimy o potwierdzenie swojego udziału u kol. Karoliny Stanilewicz, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Zachęcamy do zgłaszania się osoby nieposiadające własnego transportu. Postaramy się go zorganizować.

Informujemy, że do dnia 30 czerwca br. można przesyłać zgłoszenia do LVI Konkursu im. ks. prof. dra Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe członków Stowarzyszenia Historyków Sztuki do 35 lat, oraz do Konkursu im. prof. dra Jerzego Z. Łozińskiego (prace o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym). Informacje szczegółowe o konkursach i regulaminach dostępne w biurze Oddziału.

Informujemy, iż w 2011 roku odbędą się następujące sesje:

 • Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy planuje zorganizowanie cyklu konferencji Muzeum – formy i środki prezentacji, podejmujących problematykę muzealną związaną z ukazywaniem konkretnych rodzajów zbiorów i działaniami temu towarzyszącymi. Pierwsza konferencja, której tematem będzie Historia w muzeum. Formy i środki prezentacji odbędzie się w dniach 15 - 16 września 2011 r. Osoby zainteresowane wzięciem w niej udziału są zobowiązane przesłać do dnia 30 kwietnia br. tytuł i abstrakt wystąpienia. Szczegóły dostępne są na stronie www.muzeum.bydgoszcz.pl oraz w siedzibie Oddziału.
 • Oddział Warszawski SHS planuje zorganizowanie w dniach 27 - 28 października 2011 r. sesji o zasięgu ogólnopolskim, zatytułowanej Sztuka i dyplomacja. Swą tematyką miałaby objąć przede wszystkim problematykę dotyczącą związków dyplomacji polskiej ze sztukami plastycznymi we wszystkich okresach historycznych z uwzględnieniem zarówno odmienności jak i cech wspólnych z podobnymi działaniami i zjawiskami artystycznymi zachodzącymi poza Polską.
 • Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego organizuje w dniu 4 listopada 2011 r. konferencję naukową Curiosità, czyli koncept osobliwy - interdyscyplinarne spotkanie badaczy zajmujących się historią sztuki, literatury, muzyki, nauki oraz dziejami kultury i obyczajowości. Jej celem jest wymiana doświadczeń i wyników badań prowadzonych nad wszelkimi rodzajami oryginalnych, niecodziennych i niezwykłych zjawisk w formie, treści i odbiorze. Zgłoszenia (temat oraz abstrakt 20-minutowego referatu, maksymalnie 1800 znaków oraz imię, nazwisko, stopień/tytuł naukowy, afiliacja, dane adresowe do korespondencji) należy nadsyłać do 1 czerwca br. na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , lub pocztą: IHS UKSW, ul. Wójcickiego 1/3 bud. 23, 01-938 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Curiosità.

oraz przypominamy o konferencjach wcześniej anonsowanych:

 • maj: Muzeum Mazowieckie w Płocku zaprasza do udziału w czwartej Ogólnopolskiej Sesji Polskie art déco. Sesja zaplanowana została na maj 2011 r. Tematem przewodnim będą Wnętrza mieszkalne art déco.
 • 6 - 8 października odbędzie się w Rzeszowie (w sali Biblioteki Uniwersyteckiej) konferencja naukowa Nie tylko art déco. Sztuka witrażowa w dwudziestoleciu międzywojennym.
 • 19 - 21 października będzie miała miejsce sesja Bizancjum a renesansy. Dialog kultur, dziedzictwo antyku – tradycja i współczesność. Organizator: Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW.
 • Oddział Wrocławski SHS planuje dwudniową konferencję naukową Kultura i sztuka zakonu jezuitów na Śląsku i w Hrabstwie Kłodzkim (1580-1776).
 • 24 - 25 listopada Gdański Oddział SHS zaprasza na sesję naukową Manieryzm i manieryzmy. Zgłoszenia wraz ze streszczeniem należy przesyłać do 30 kwietnia 2011 r. na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pocztą: Zarząd O/Gdańskiego SHS, ul. Długa 47 (Ratusz), 80-831 Gdańsk.

Organizowane są następujące objazdy naukowe:

 • Oddział Kielecki: Morawy (30 IV – 8 V 2011), Anglia Północna (26 VI – 10 VII 2011), „Włoskie Delicje” (11 – 25 IX 2010). Szczegółowe informacje: Elżbieta Chodkiewicz-Przypkowska, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Zarząd OŁ SHS uprzejmie prosi o regularne opłacanie składek członkowskich. Pieniądze można wpłacać na konto oddziału:

Pekao S.A. VI O/Łódź
nr rachunku: 87 1240 3031 1111 0000 3426 6645.

Informujemy członków naszego Oddziału o zamierzeniu przygotowania strony internetowej. Zapraszamy wszystkich do współpracy w przygotowaniu strony!W imieniu Zarządu
Prezes OŁ SHS
Małgorzata Wróblewska Markiewicz

Aktualności

 • W dniu 17 maja br. - wyjątkowo o godz. 19:00

  kol. Krzysztof Stefański przedstawi referat pt:. "Zapoznane dzieło Jana Styki w kościele ojców jezuitów w Łodzi" ( Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, skrzydło C, I piętro.

  O godz. 17.00 zebranie Zarządu.
  Więcej aktualności w bieżącym komunikacie

  Aktualizacja strony: Aleksandra Olczyk; przygotowanie materiałów: Małgorzata Wróblewska Markiewicz