Komunikaty

Komunikat / WRZESIEŃ 2011


Zarząd Oddziału Łódzkiego SHS zaprasza na kolejne spotkania:

 • 13 października o godz. 18.00 zapraszamy na referat p. Krzysztofa Korzenia z Wrocławia, który nie został wygłoszony dn. 2 czerwca br. zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią. Tytuł referatu:Pałace i ogrody Kotliny Jeleniogórskiej. Spotkanie odbędzie się w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, ul Franciszkańska 1/5 (wejście od ul. Północnej), pok. 207-208.
 • W tych samym dniu i miejscu o godz. 17.00 – zebranie Zarządu.
 • 3 listopada o godz. 18.00 zapraszamy na spotkanie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa (pokój nr 210b) z dr hab. Bartoszem Walczakiem, pełniącym funkcję zastępcy Architekta Miasta ds. ochrony zabytków (dawniej – Miejski Konserwator Zabytków), który opowie o swoich planach działania dla ochrony.
 • O godz. 17.00 – zebranie Zarządu.
 • 8 grudnia o godz. 18.00 wszystkich członków naszego Stowarzyszenia zapraszamy na doroczne spotkanie opłatkowe w naszej siedzibie (spotkanie poprzedzi zebranie Zarządu o godz. 17.00).

Przypominamy, że w najbliższym czasie odbędą się następujące konferencje naukowe:

 • W dniach 6-8 października odbędzie się konferencja naukowa:Nie tylko art déco. Sztuka witrażowa w dwudziestoleciu międzywojennym , która odbędzie się w Rzeszowie (w sali Biblioteki Uniwersyteckiej).

  Pełna informacja o sesji w siedzibie Oddziału.

 • W dniach 19-21 października odbędzie się konferencja pn.Bizancjum a renesansy. Dialog kultur, dziedzictwo antyku – tradycja a współczesność. Organizator: Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW.
 • Gdański Oddział SHS zaprasza na ogólnopolska sesję naukową: Maniera – manieryzm - manieryczność, która odbędzie się 24-25 listopada br. Delegatem naszego Oddziału na sesję jest kol. Agnieszka Lorenc-Karczewska.
 • Zarząd OŁ SHS uprzejmie prosi o regularne opłacanie składek członkowskich. Pieniądze można wpłacać na konto oddziału:

  Pekao S.A. VI O/Łódź
  nr rachunku: 87 1240 3031 1111 0000 3426 6645.

  Sprawne funkcjonowanie Oddziału oraz wysokość dotacji Zarządu Głównego SHS dla nas zależy od wysokości opłaconych składek członkowskich!


  Informujemy o powstaniu strony internetowej naszego Oddziału opracowanej przez Marię Stefańską. Zapraszamy na stronę pod adresem: www.shslodz.pl  W imieniu Zarządu
  Sekretarz Oddziału OŁ SHS
  Ewa Szelągowska

Aktualności

 • W dniu 17 maja br. - wyjątkowo o godz. 19:00

  kol. Krzysztof Stefański przedstawi referat pt:. "Zapoznane dzieło Jana Styki w kościele ojców jezuitów w Łodzi" ( Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, skrzydło C, I piętro.

  O godz. 17.00 zebranie Zarządu.
  Więcej aktualności w bieżącym komunikacie

  Aktualizacja strony: Aleksandra Olczyk; przygotowanie materiałów: Małgorzata Wróblewska Markiewicz