Komunikaty

Komunikat / GRUDZIEŃ 2011

Przypominamy, że z powodu remontu wnętrz Centralnego Muzeum Włókiennictwa, gdzie znajduje się nasza siedziba, kolejne spotkania odbywać się będą w pokoju nr 210b w skrzydle północnym Muzeum.


Informujemy, że dnia 9 grudnia bm. w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Historyków Delegatami naszego oddziału byli: Elżbieta Stefankiewicz, Karolina Stanilewicz, Łukasz Grzejszczak, Jerzy Weinberg.


Nowym Prezesem SHS został Wojciech Włodarczyk (o. warszawski). Do prezydium zostali wybrani: Zbigniew Bania, Artur Badach, Anna Czyż

(o. warszawski), Małgorzata Lisowska-Rzepecka, Jan Ostrowski (o. krakowski)oraz Jarosław Jarzewicz (o. poznański).


Zarząd Oddziału Łódzkiego SHS zaprasza na kolejne spotkania:

 • 5 stycznia 2012 r. o godz. 18.00 zapraszamy na referat p. Pawła Krawczyka , który jest Prezesem Zarządu Fundacji Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D.O.M.: Zgierz - miasto w stylu biedermeier.
 • 2 lutego o godz. 18.00 p. Błażej Ciarkowski wygłosi referat: Twórczość architekta Bolesława Kardaszewskiego w kontekście powojennej architektury w Polsce i na świecie.
 • 1 marca o godz. 18.00 p. Agnieszka Misztal, przedstawi temat pt.: Dworce osobowe w Łodzi - przeszłość i teraźniejszość.
 • Spotkania poprzedzą zebrania Zarządu - o godz. 17.00.

Przypominamy, że w najbliższym czasie odbędą się następujące konferencje naukowe:

 • Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS zaprasza na konferencję: Moda i sztuka Art Déco organizowaną z okazji jubileuszu 40-lecia pracy dydaktycznej i działalności naukowej prof. dr hab. Anny Sieradzkiej. Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2011 r. w sali konferencyjnej SHS, Rynek Starego Miasta 27. Program dostępny jest na stronie: http://www.shs.waw.pl
 • Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu oraz Instytut Historii Sztuki UKSW zapraszają na konferencję naukową Ormianie we Lwowie: historia, kultura, sztuka, poświęconą historii i sztuce Ormian we Lwowie od XIV do końca XVIII wieku.

  Do udziału w konferencji, która odbędzie się 9-10 grudnia 2011 r. w budynku nr 23, ul. Wóycickiego 1/3, organizatorzy zapraszają historyków, historyków sztuki, kulturoznawców i konserwatorów zabytków. Program dostępny jest na stronie: http://www.sztukaorientu.pl

 • Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu oraz Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie zaprasza na konferencję naukową : Strój – zwierciadło kultury , która odbędzie się 12-13 stycznia 2012 r. w Galerii Azjatyckiej, ul. Freta 3. Szczegóły na stronie: http://www.sztukaorientu.pl
 • Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział w Poznaniu, Komisja Historii Sztuki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza zapraszają do udziału w sesji naukowej : Sztuka w Wielkopolsce, która odbędzie się w dniach: 9-10 grudnia 2011 r.
 • W czerwcu 2013 r. Muzeum Okręgowe w Toruniu planuje zorganizować konferencję:Toruńscy Mistrzowie sztuki złotniczej i ich dzieła.

  Referaty wraz z jednostronicowym konspektem należy zgłaszać do 30 maja 2013 r.

  Zarząd OŁ SHS uprzejmie prosi o regularne opłacanie składek członkowskich. Pieniądze można wpłacać na konto oddziału:

  Pekao S.A. VI O/Łódź
  nr rachunku: 87 1240 3031 1111 0000 3426 6645.

  Sprawne funkcjonowanie Oddziału oraz wysokość dotacji Zarządu Głównego SHS dla nas zależy od wysokości opłaconych składek członkowskich!  W imieniu Zarządu
  Sekretarz Oddziału OŁ SHS
  Ewa Szelągowska

Aktualności

 • W dniu 17 maja br. - wyjątkowo o godz. 19:00

  kol. Krzysztof Stefański przedstawi referat pt:. "Zapoznane dzieło Jana Styki w kościele ojców jezuitów w Łodzi" ( Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, skrzydło C, I piętro.

  O godz. 17.00 zebranie Zarządu.
  Więcej aktualności w bieżącym komunikacie

  Aktualizacja strony: Aleksandra Olczyk; przygotowanie materiałów: Małgorzata Wróblewska Markiewicz