komunikat

Komunikat / PAŹDZIERNIK 2012

Przypominamy, że z powodu remontu wnętrz Centralnego Muzeum Włókiennictwa, gdzie znajduje się nasza siedziba, kolejne spotkania odbywać się będą w pokoju nr 210b w skrzydle północnym Muzeum.Zarząd Oddziału Łódzkiego SHS zaprasza na kolejne spotkania:

 • 25 października o godz. 17.00 zapraszamy na wystawę do Centralnego Muzeum Włókiennictwa pt. „Młodość sztuki naszego czasu” – tkanina malowana i drukowana lat 50. i 60. XX wieku.

  Po wystawie oprowadzi kuratorka – kol. Małgorzata Wróblewska Markiewicz. Dostępny już będzie katalog wystawy!

 • 8 listopada o godz. 17.00 (II termin - godz.17.15) Zapraszamy wszystkich członków Oddziału na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze, które odbędzie się w naszej siedzibie.
 • Porządek zebrania
  - wystąpienia prezesa
  - wybór przewodniczącego zebrania
  - przyjęcie porządku obrad
  - sprawozdanie sekretarza
  - sprawozdanie skarbnika
  - sprawozdanie komisji rewizyjnej
  - dyskusja nad sprawozdaniami, głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu

 • Wybory:
  - komisji skrutacyjnej
  - prezesa Oddziału
  - członków Zarządu
  - Komisji Rewizyjnej
  - 4 Delegatów Oddziału na Walny Zjazd (planowany na 14. XII.2012)
  - dyskusja i wnioski dotyczące dalszej pracy Oddziału Łódzkiego SHS
  - zamknięcie zebrania,

 • 6 grudnia o godz. 17.00 spotykamy się w skrzydle północnym Centralnego Muzeum Włókiennictwa (pokój nr 210b na II piętrze) na przedświątecznym opłatku. Zapraszamy serdecznie wszystkich członków stowarzyszenia!

Przypominamy, że w najbliższym czasie odbędą się następujące konferencje naukowe:

 • 11-12 października 2012 w siedzibie Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, przy ul. Franciszkańskiej 1/5 odbędzie się konferencja: Centrum, prowincje, peryferia. Wzajemne relacje w dziejach sztuki.

  Program konferencji pod adresem: PROGRAM KONFERENCJI

 • 22-24 listopada 2012 odbędzie się w Warszawie LXI ogólnopolska sesja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki pt.: Współczesność – historia nieznana.

  Program sesji w siedzibie oddziału

  PROGRAM
 • 5-6 grudnia 2012 Krakowski Oddział SHS i Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy z Biblioteką Jagiellońską i Akademią Sztuk Pięknych organizują konferencję naukową: O miejsce książki w historii sztuki.

Zarząd Oddziału zwraca się z prośbą o aktualizację danych osobowych (zmiany adresu, telefony kontaktowe, poczta mailowa) i przekazywanie wszystkich informacji dotyczących Państwa dorobku naukowego, otrzymywanych nagrodach i wyróżnieniach.

Dziękujemy Koleżankom i Kolegom pamiętającym o statutowym obowiązku finansowym wobec Stowarzyszenia. Pozostałym członkom przypominamy o konieczności opłacania składek członkowskich (5 zł – składka podstawowa, 8 zł z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej miesięcznie, emeryci 50%). Dogodną formą opłaty składek jest miesięczne zlecenie stałe pozostawione w banku lub u pracodawcy. Pieniądze należy wpłacać na konto oddziału: Pekao S.A. VI O/Łódź, nr rachunku: 87 1240 3031 1111 0000 3426 6645.

Sprawne funkcjonowanie Oddziału oraz wysokość dotacji Zarządu Głównego SHS dla nas zależy od wysokości opłaconych składek członkowskich!W imieniu Zarządu
Sekretarz Oddziału OŁ SHS
Ewa Szelągowska

Aktualności

 • W dniu 17 maja br. - wyjątkowo o godz. 19:00

  kol. Krzysztof Stefański przedstawi referat pt:. "Zapoznane dzieło Jana Styki w kościele ojców jezuitów w Łodzi" ( Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, skrzydło C, I piętro.

  O godz. 17.00 zebranie Zarządu.
  Więcej aktualności w bieżącym komunikacie

  Aktualizacja strony: Aleksandra Olczyk; przygotowanie materiałów: Małgorzata Wróblewska Markiewicz