Komunikat

KOMUNIKAT/ GRUDZIEŃ 2012

Przypominamy, że z powodu remontu wnętrz Centralnego Muzeum Włókiennictwa, gdzie znajduje się nasza siedziba, kolejne spotkania odbywać się będą w pokoju nr 210b w skrzydle północnym Muzeum.8 listopada 2012 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki wybrało prezesa Oddziału Łódzkiego i członków Zarządu:

Kol. Łukasz M. Sadowski został nowym prezesem,

Kol. Małgorzata Wróblewska - wiceprezesem.

W skład Zarządu weszli: kol. Aleksandra Olczyk , kol.Karolina Stanilewicz, kol. Elżbieta Stefankiewicz, kol. Antoni Szram,

kol. Agnieszka Lorenc – Karczewska została skarbnikiem oddziału; Ewa Szelągowska –sekretarzem Oddziału.

Wybrano 3 osoby do Komisji Rewizyjnej: kol. Andrzeja Boruckiego, kol. HalinęMołdawa, kol. Dominika Antoszczyka.

Wybrano 4 Delegatów na Walny Zjazd Stowarzyszenia: kol. Jerzego Weinberga, kol. Elżbietę Stefankiewicz, kol. Antoniego Szrama, kol. Andrzeja Boruckiego.

Zapraszamy koleżanki i kolegów na spotkanie opłatkowe 6 grudnia o godz. 1800 w skrzydle północnym Centralnego Muzeum Włókiennictwa (pokój nr 210b na II piętrze) . O godz.1700zebranie Zarządu.

Zarząd Oddziału Łódzkiego informuje delegatów OŁ SHS wybranych podczas tegorocznego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OŁ SHS, że w dniu 14 grudnia 2012 roku o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej SHS odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Kolejne spotkanie odbędzie się w naszej siedzibie 10.01.2012 r. o godz. 1800. Kol. Prezes wygłosi referat "Z podróży do Petry - kilka uwag o dawnej stolicy Nabatejczyków". O godz. 1700 zebranie Zarządu.

  • Zarząd Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki składa Państwu serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2013 Roku


    W imieniu Zarządu /-/Ewa Szelągowska

Aktualności

  • W dniu 27 maja 2017 r. (sobota) odbędzie się „Majówka” Oddziału Łódzkiego SHS. Wybieramy się do Bydgoszczy.

    W programie zwiedzanie Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy ze szczególnym uwzględnieniem Domu Wyczółkowskiego, Działu Archeologii i Exploseum (Działu Techniki) oraz spacer po bydgoskiej Wenecji.


    Więcej aktualności w bieżącym komunikacie

    Aktualizacja strony: Aleksandra Olczyk; przygotowanie materiałów: Małgorzata Wróblewska Markiewicz