Komunikat

Komunikat I / STYCZEŃ 2013

Zarząd Oddziału Łódzkiego informuje że na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Warszawie dokonano wyboru Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki:

Prezesem Stowarzyszenia Historyków Sztuki wybrany został prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk,
wiceprezesami: prof. dr hab. Jan K. Ostrowski i prof. dr hab. Zbigniew Bania,
Sekretarzem generalnym – dr Anna Sylwia Czyż,
skarbnikiem – dr Artur Badach,
członkami Prezydium: dr Małgorzata Lisowska-Rzepecka i prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: prof. dr hab. Jan Skuratowicz (przewodniczący) oraz Zbigniew Maj i Katarzyna Chrudzimska-Uhera.
Sąd Koleżeński tworzą: Marek Walczak, Danuta Uniewicz-Koper, Maria Zwierz, Teresa Michałowska-Barłóg, Andrzej Witko.

Miło nam poinformować, iż Walne Zebranie Delegatów Oddziałów nadało godność Członka Honorowego Stowarzyszenia kol. Marii Próchnickiej-Filipowicz. Serdecznie gratulujemy!


Informujemy, iż z dniem 31 grudnia 2012 roku kol. Elżbieta Kajzer zakończyła prowadzenie sekretariatu OŁ SHS. Dziękujemy serdecznie za wieloletnią rzetelną pracę na rzecz Oddziału! Od stycznia 2013 sekretariat prowadzi Katarzyna Biłas (będzie pełnić dyżury w naszej siedzibie we czwartki, w godz. 14.00-17.00).


Działania Łódzkiego Oddziału SHS

W najbliższych miesiącach zostaną wygłoszone następujące referaty:

 • 21 lutego o godz. 18.00 dr Aleksandra Sumorok: Socrealistyczna unifikacja? Początek lat 1950 tych w architekturze NRD, Polski i Węgier.
 • o godz. 17.00 – zebranie Zarządu.
 • 7 marca o godz. 18.00 dr Dominika Łarionow, Zróbmy sobie scenografię. Performatywne aspekty sztuki.
 • o godz. 17.00 – zebranie Zarządu.
 • 11 kwietnia o godz. 18.00 mgr Alicja Rekść, Lęki, niepewności, przeczucia. Subtelne łódzkie apokalipsy w XXI wieku.
 • O godz. 1700 zebranie Zarządu.
 • Przypominam, że spotykamy się w skrzydle północnym Centralnego Muzeum Włókiennictwa (pokój nr 210b na II piętrze).

W listopadzie 2013 roku Łódzki Oddział SHS organizuje jubileuszową sesję – Inspiracje- Metamorfozy – Refleksje. Sztuka w Łodzi 7.

W 1953 roku został założony Oddział SHS-u w Łodzi. W 1973 ukazał się tom Sztuka 2 połowy XIX wieku, zawierający materiały SHS-owskiej sesji – pierwszej ogólnopolskiej konferencji poświęconej zagadnieniom sztuki doby historyzmu. Sesja stała się silnym impulsem do zmiany spojrzenia na historyzującą architekturę 2 poł. XIX stulecia, do przewartościowania dotychczasowych ocen. Dla wielu budowli tego okresu była początkiem drogi wiodącej do wpisu w rejestrze zabytków. Co istotne, obrady wspomnianej konferencji toczyły w 1971 roku w Łodzi, w mieście budowanym z rozmachem właśnie w historyzującym kostiumie. W 60 rocznicę powstania Oddziału, w 40 lat po o publikowaniu Sztuki 2 połowy XIX wieku zapraszamy do udziału w konferencji, dla której historyczna już publikacja z 1973 (zawierająca nie tylko architektoniczne odwołania) będzie punktem odniesienia.

Zainteresowanych sesją prosimy o przysyłanie do końca maja 2013 zgłoszeń referatów i komunikatów (tytuł oraz abstrakt wystąpienia, łącznie do 1800 znaków) na adresy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Koleżanki Karolina Stanilewicz oraz Elżbieta Stefankiewicz udzielają wszelkich informacji szczegółowych.

Informujemy, iż w 2013 roku odbędą się następujące sesje:

 • LXII Sesja ogólnopolska

  Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki organizuje jesienią (listopad 2013) doroczną, LXII ogólnopolską sesję SHS: Przełom/Regres – Innowacja/Tradycja. Procesy przemian w Sztuce Średniowiecznej.

 • Jak podają organizatorzy Program dwudniowego spotkania w 2013 roku poświęcony byłby sztukom plastycznym, architekturze i urbanistyce okresu średniowiecza po okres wczesnonowożytny włącznie.
 • Założenia dwudniowego spotkania i oczekiwania organizatorów na stronach Oddziału: wrocławskiego oraz ZG SHS zobacz więcej www.shs.pl
 • Zgłoszenia (do końca kwietnia 2013: tytuł wystąpienia oraz krótką prezentację głównych też – do 1 strony znormalizowanego maszynopisu) proszą przesyłać na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Przypominamy, że składka członkowska w naszym Stowarzyszeniu wynosi: 5 zł/mies., ulgowa (dla emerytów i rencistów) – 2,50 zł/mies. Składka z opłatą na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej: normalna – 8 zł/mies. (5 zł i 3 zł), ulgowa: 4 zł/mies. (2.50 zł i 1.50 zł). Prosimy o aktualizacje dyspozycji bankowych!

  Jedynie Członkowie Oddziału opłacający składki będą mieli możliwości: przedłużenia ważności legitymacji członkowskiej oraz wsparcia Oddziału w sprawach zawodowych i indywidualnych, jeśli o takowe będą się ubiegali. Zarząd Oddziału informuje, że przesyłamy komunikaty drogą elektroniczną pod wskazany adres e-mail.
  Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsyłanie aktualnych adresów poczty elektronicznej na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .  W imieniu Zarządu
  W imieniu Zarządu Sekretarz Oddziału
  Ewa Szelągowska

Aktualności

 • W dniu 17 maja br. - wyjątkowo o godz. 19:00

  kol. Krzysztof Stefański przedstawi referat pt:. "Zapoznane dzieło Jana Styki w kościele ojców jezuitów w Łodzi" ( Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, skrzydło C, I piętro.

  O godz. 17.00 zebranie Zarządu.
  Więcej aktualności w bieżącym komunikacie

  Aktualizacja strony: Aleksandra Olczyk; przygotowanie materiałów: Małgorzata Wróblewska Markiewicz