Komunikat

Komunikat / PAŹDZIERNIK 2013

1. Spotkania w siedzibie OŁ SHS (ul. Piotrkowska 282)

 • 17 października, o godz. 18.00 na kolejnym naszym spotkaniu P. Jan Głowacki wygłosi referat "Huta szkła Niemen - uwagi na temat przedmiotów funkcjonujących na rynku antykwarycznym".
 • 5 grudnia o godz. 18.00 odbędzie się doroczne spotkanie opłatkowe Spotkania poprzedzą zebrania Zarządu o godz. 17.00

2. Sesja

 • W dniach 8-9 listopada br. odbędzie się jubileuszowa sesja Oddziału Łódzkiego SHS Inspiracje- Metamorfozy – Refleksje. Sztuka w Łodzi 7
PROGRAM SESJI

 • 8 listopada (piątek), Muzeum Kinematografii w Łodzi (pl. Zwycięstwa 1)


  10:00

  Uroczyste otwarcie sesji
 • 10:30-11:30
 • Krzysztof Pawłowski (Politechnika Łódzka), Geneza i konsekwencje zainteresowania architekturą i urbanistyką przełomu XIX i XX wieku
 • Wojciech Szygendowski (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi), 40 lat później – refleksje konserwatora zabytków na temat zabytkowej architektury łódzkiej XIX wieku
 • Krzysztof Stefański (Uniwersytet Łódzki), Hilary Majewski i inni. Stan badań nad architekturą Łodzi przełomu XIX i XX wieku po czterdziestu latach
 • 11:30
  przerwa


  11:50-12:50
 • Bartosz Walczak (Politechnika Łódzka), Inspiracja czy plagiat – refleksje na temat genezy jednego z łódzkich zabytków
 • Julia Sowińska-Heim (Uniwersytet Łódzki),„Burżuazyjna” architektura w ogniu „proletariackiej krytyki”. Redefinicje i transformacje łódzkiej architektury po 1945 roku
 • Aleksandra Sumorok (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi), Naśladowcy czy antagoniści? Recepcja XIX-wiecznej architektury w łódzkiej przestrzeni początku lat 50.
 • 12:50

 • wspólny wyjazd sprzed Muzeum Kinematografii i zwiedzanie zabytków architektury łódzkiej
 • 16:40-17:40

 • Katarzyna Łakomy (Politechnika Krakowska),Budownictwo willowe w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miast i ośrodków przemysłowych 2 połowy XIX wieku
 • Irmina Gadowska (Uniwersytet Łódzki), Historyzujące formy nagrobków na cmentarzu żydowskim w Łodzi
 • Łukasz M. Sadowski (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi),Od destrukcji do skansenów. Architektura Epoki Meiji (1868-1912) we współczesnej Japonii
 • 17:40
  dyskusja

  18:00
 • Jubileuszowe spotkanie członków Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki
 • W 2013 roku Łódzki Oddział Historyków Sztuki obchodzi jubileusz 60-lecia. W 1953 roku Koleżanki i Koledzy podpisali akt założycielski. Do grona członków-założycieli Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki należeli: Henryk Anders, Michał Bohdziewicz, Tomasz Klępa, Krystyna Kondratiuk, Maria Kozubkiewicz, Marian Minich, Wanda Nowakowska, Irena Popławska, Jadwiga Potemska-Garbara, Mieczysław Potemski, Wanda Rollny, Stefan Rosiak, Maria Rubczyńska, Wanda Rukóyżo, Józef Śniady, Mieczysław Wallis, Jerzy Zaborowski, Halina Zawilska, Roman Zrębowicz. Pierwszym prezesem Łódzkiego Oddziału został wybrany prof. Mieczysław Wallis.


 • 9 listopada (sobota), Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (ul. Piotrkowska 282)
 • 10:00
  Otwarcie sesji

  10:10-11:30
 • Janusz Zagrodzki (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi), Samuel Hirszenberg i Marian Wawrzeniecki - na marginesie przyjaźni artystów
 • Izabella Powalska (Uniwersytet Łódzki), Życie i twórczość Samuela Hirszenberga w świetle najnowszych badań
 • Wisława Jordan (Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi), Obraz we wnętrzu. O sposobach ekspozycji obrazów w siedzibach ziemiańskich i fabrykanckich przełomu XIX i XX wieku
 • Татьяна Моженок-Нинэн(Paryż), Искусство и литература в России. Русская реалистическая живопись второй половины XIX-го века в восприятии писателей (Sztuka i literatura w Rosji. Rosyjskie malarstwo realistyczne 2 połowy XIX wieku w postrzeganiu pisarzy)

  11:30
  przerwa
 • 12:00-13:20
 • Viola Hildebrand-Schat (Uniwersytet J. W. Goethego we Frankfurcie nad Menem), How the avant-garde take profit form inventions of the 19th century – a contradiction to the pretended rupture with all traditions (Jak awangarda wykorzystała wynalazki XIX wieku – sprzeczności wynikające z pozornego zerwania z tradycją)
 • Лейла СамиуловнаХасьянова (Państwowa Akademia Malarstwa, Rzeźby i Architektury I. S. Głazunowa w Moskwie), Г.И. Семирадский в оценке русской художественной критики (Henryk Siemiradzki w ocenie rosyjskiej krytyki artystycznej)
 • Lidia Maćkowiak-Kotkowska (Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi), Dywilanowskie tekstylia – metamorfozy i inspiracje
 • Łukasz Grzejszczak (Muzeum Miasta Łodzi, Politechnika Łódzka), Łódzkie mody. Inspiracje i metamorfozy stroju XIX-XX wieku

  13:20
  przerwa
 • 13:40-14:20
 • Karolina Stanilewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Wartość artystyczna szat liturgicznych 2 połowy XIX i początku XX wieku – zarys problematyki
 • Mieczysław Saar (Łódź), Secesyjna stolarka okienna w architekturze Łodzi i jej problematyka konserwatorska
  14:20
  podsumowanie (OŁ SHS)
  14:50
  dyskusja
  15:30
  zamknięcie sesji

3. Wystawa


Muzeum Miasta Łodzi, w ramach zapoczątkowanego w 2010 r. cyklu wydarzeń związanych z historią łódzkich rodów artystycznych i fabrykanckich: "Powrót do Ziemi Obiecanej", przygotowało wystawę poświęconą cenionym łódzkim rzeźbiarzom Antoniemu i Józefowi Urbanowskim.

Otwarcie wystawy nastąpi 9 listopada o godz. 17.00 w siedzibie Muzeum, przy ul. Ogrodowej 15. Wszystkim Kolegom i Gościom Konferencji ekspozycję gorąco polecamy!


4. Sprawy organizacyjne


Kol. Katarzyna Biłas pełni dyżury w naszej siedzibie we czwartki, w godz. 14.00-17.00.Przypominamy, że składka członkowska w naszym Stowarzyszeniu wynosi: 5 zł/mies., ulgowa (dla emerytów i rencistów) – 2,50 zł/mies. Składka z opłatą na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej: normalna – 8 zł/mies. (5 zł i 3 zł), ulgowa: 4 zł/mies. (2.50 zł i 1.50 zł).

Prosimy o aktualizacje dyspozycji bankowych! Członkowie Oddziału opłacający składki będą mieli możliwości: przedłużenia ważności legitymacji członkowskiej oraz wsparcia Oddziału w sprawach zawodowych i indywidualnych, jeśli o takowe będą się ubiegali.

Zarząd Oddziału informuje, że przesyłamy komunikaty drogą elektroniczną pod wskazany adres e-mail. Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsyłanie aktualnych adresów poczty elektronicznej na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


W imieniu Zarządu Sekretarz Oddziału /-/Ewa Szelągowska

Aktualności

 • W dniu 17 maja br. - wyjątkowo o godz. 19:00

  kol. Krzysztof Stefański przedstawi referat pt:. "Zapoznane dzieło Jana Styki w kościele ojców jezuitów w Łodzi" ( Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, skrzydło C, I piętro.

  O godz. 17.00 zebranie Zarządu.
  Więcej aktualności w bieżącym komunikacie

  Aktualizacja strony: Aleksandra Olczyk; przygotowanie materiałów: Małgorzata Wróblewska Markiewicz