Komunikat

KOMUNIKAT II kwiecień 2015 r.

  1. Działalność Oddziału
 • 23 kwietnia 2015, o godz. 18.00 , Anna Ozaist wygłosi referat pt.: Początki rosyjskiego stolarstwa artystycznego w Petersburgu w 2 połowie XVIII i początku XIX wieku.
 • O godz. 17.00 - zebranie zarządu.
 • 9 maja 2015 odbędzie się doroczna „Majówka” Oddziału Łódzkiego SHS. W drodze do naszego głównego celu -“ Łasku - zwiedzać będziemy obiekty sakralne i pałace. Wyjazd z pl. Komuny Paryskiej w Łodzi o godz. 9.00. Odjeżdżamy prywatnymi samochodami. Chętnych prosimy o potwierdzenie swojego udziału u kol. Karoliny Stanilewicz na adres mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie, na nr 699934885 (do 30 kwietnia). Zachęcamy do zgłaszania się osoby nie posiadające własnego transportu. Postaramy się go zorganizować.
 • 18 czerwca 2015, o godz. 18.00 odbędzie się promocja książki „Złe miasto - dobre miasto”.
 • O godz. 17.00 - zebranie zarządu. Spotykamy się w naszej siedzibie przy ul. Piotrkowskiej 282.
 • 2. Sesje i konferencje naukowe

 • W dniach 27-29 maja 2015 r. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ oraz Instytut Kultury UJ w Krakowie organizują międzynarodową konferencję naukową: Niewygodne dziedzictwo kulturowe? Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w przestrzeni publicznej – Mity, ideologie, de(re)konstrukcje.Opłata konferencyjna: 250 zł. Szczegółowe informacje: www.kultura.uj.edu.pl .
 • W dniach 16–18 lipca 2015 r. – w Gostyniu (Święta Góra, Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri) odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa: Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych podczas Kulturkampfu.(W 140. rocznicę ustawy o zakonach i zgromadzeniach zakonnych z 31 V 1875 r.). Organizatorem konferencji jest projekt Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”, nr 11H 11 021280), współorganizatorami Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Propozycje tytułów referatów (do 20 min.) i komunikatów (do 10 min.) należy nadsyłać na adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do 30 kwietnia 2015 r.
 • W dniach 3-5 września 2015 r. odbędzie się konferencja pt.: Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska przekazanego Cerkwi prawosławnej lub Kościołom protestanckim. Konferencja z objazdem naukowym odbędzie się w pensjonacie i skansenie Uroczysto "Zaborek" pod Janowem Podlaskim :http://www.zaborek.com.pl/. Info: prof. Marek Derwich. e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
 • W dniach 25-26 września 2015 r. w sali balowej Muzeum-Zamku w Łańcucie odbędzie się konferencja Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Muzeum-Zamek w Łańcucie, Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie pt.: "Artyści włoscy na ziemiach południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych". Zgłoszenia należy nadsyłać w formie elektronicznej lub listowej do dnia 15 kwietnia wraz z abstraktem (maks. 1800 znaków) na adres sekretariatu Komitetu Organizacyjnego: Karolina Chomiczewska, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub na adres Oddziału Rzeszowskiego SHS.
 • W dniach 9 – 11 października 2015 r. odbędzie się w Lublinie IX konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Witraży„ARS VITREA POLONA” we współpracy z Instytutem Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. pt.: Witraże – dziedzictwo cenne czy niechciane? Udział w konferencji jest bezpłatny, natomiast wszyscy uczestnicy sami pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia. Zainteresowanych dotychczasową działalnością Stowarzyszenia „ARS VITREA POLONA” zaprasza na stronę: www.stowarzyszenie-witrazy.pl
 • W dniach 21-22 października 2015 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa "Stanisław Lem - wizjoner szczęśliwych i nieszczęśliwych światów. Recepcja twórczości w sztukach plastycznych, kinie, literaturze i krytyce artystycznej"Organizatorami sąInstytut Historii Sztuki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydział Kultury Urzędu Miasta we Wrocławiu.
 • Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki przygotowuje szóstą sesję naukową z cyklu Dzieje i skarby kościołów toruńskich , poświęconą kościołowi oo. dominikanów w Toruniu (październik 2015 roku). Zgłaszania propozycji referatów wraz z krótkim streszczeniem (do 2.000 znaków), są przyjmowane do 31 maja 2015 roku (kontakt: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , www.shs.torun.pl).
 • W dniach 20-21 października 2015 r. Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Zakład Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej UJK w Kielcach i Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki organizują ogólnopolską konferencję pt.: Sztuka w świętokrzyskiem. Średniowiecze i czasy nowożytne. Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać do dnia 31 marca 2015 roku na adres mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Opłata konferencyjna: 400 zł. W jej ramach organizator zapewnia: noclegi, wyżywienie oraz druk materiałów w tomie pokonferencyjnym. Pozostałe informacje organizacyjne zostaną podane po ustaleniu listy uczestników sesji. Dodatkowych informacji może udzielić pani Karolina Wicha z Biblioteki Uniwersyteckiej: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. łata konferencyjna wynosi 150 zł.
 • W dniach 26-28. listopada 2015 r. odbędzie się w Poznaniu LXIV Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki zatytułowana: Historia sztuki na co dzień. Propozycje wystąpień wraz ze streszczeniem (do 2 tys. znaków) oraz informacją o autorze prosimy nadsyłać do dnia 30 kwietnia na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 3. Sprawy organizacyjne:

  Kol. Katarzyna Biłas pełni dyżury w naszej siedzibie w czwartki, w godz. 14.00-17.00.

  Zapraszamy serdecznie członków Stowarzyszenia do czynnego udziału w pracy Oddziału. Oczekujemy na propozycje tematów spotkań naukowych, zgłaszania ważnych wydarzeń, publikacji i wystaw.


  Przypominamy, że składka członkowska w naszym Stowarzyszeniu wynosi: 5 zł/mies., ulgowa (dla emerytów i rencistów) - 2,50 zł/mies. Składka z opłatą na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej: normalna - 8 zł/mies. (5 zł i 3 zł), ulgowa: 4 zł/mies. (2.50 zł i 1.50 zł). Prosimy o aktualizacje dyspozycji bankowych! Członkowie Oddziału opłacający składki będą mieli możliwości: przedłużenia ważności legitymacji członkowskiej oraz wsparcia Oddziału w sprawach zawodowych i indywidualnych, jeśli o takowe będą się ubiegali.


  Zarząd Oddziału informuje, że przesyłamy komunikaty drogą elektroniczną pod wskazany adres e-mail. Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsyłanie aktualnych adresów poczty elektronicznej na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  UWAGA: komunikaty i informacje zamieszczane są na naszej stronie www.shslodz.pl

  W imieniu Zarządu Sekretarz Oddziału /-/Ewa Szelągowska

Aktualności

 • W dniu 17 maja br. - wyjątkowo o godz. 19:00

  kol. Krzysztof Stefański przedstawi referat pt:. "Zapoznane dzieło Jana Styki w kościele ojców jezuitów w Łodzi" ( Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, skrzydło C, I piętro.

  O godz. 17.00 zebranie Zarządu.
  Więcej aktualności w bieżącym komunikacie

  Aktualizacja strony: Aleksandra Olczyk; przygotowanie materiałów: Małgorzata Wróblewska Markiewicz