Komunikaty

KOMUNIKAT GRUDZIEŃ 2015 r. .

WSZYSTKIM NASZYM CZŁONKOM I SYMPATYKOM STOWARZYSZENIA W NOWYM ROKU 2016 ŻYCZYMY POMYŚLNOŚCI W ŻYCIU PRYWATNYM I ZAWODOWYM

  1. Wydarzenia
 • 9.12. b.r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Łódzkiego. Po wysłuchaniu sprawozdań z pracy Oddziału w latach 2012-2015 i opinii Komisji Rewizyjnej Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 • Następnie odbyły się wybory władz Oddziału na nową kadencję. Prezesem został wybrany ponownie kol. Łukasz Mikołaj Sadowski, a w skład Zarządu weszli koledzy: Małgorzata Wróblewska Markiewicz (wiceprezes), Mieczysław Kuźmicki (wiceprezes), Ewa Szelągowska (sekretarz), Agnieszka Lorenc-Karczewska (skarbnik), członkowie Zarządu: Karolina Stanilewicz, Elżbieta Stefankiewicz,. W Komisji Rewizyjnej zasiadać będą koledzy: Elżbieta Fuchs, Andrzej Borucki, Katarzyna Biłas.


 • Zarząd Oddziału Warszawskiego informuje, że na XLII Walnym Zjeździe SHS w Warszawie w dniu 11 grudnia 2015 r. wybrano Prezesa i członków Prezydium Zarządu Głównego.
 • Prezesem Stowarzyszenia Historyków Sztuki został prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk (O/Warszawski).

  W skład Prezydium weszli: prof. dr hab. Jan K. Ostrowski (O/Krakowski) (wiceprezes), prof. dr hab. Zbigniew Bania (O/ Warszawski) (wiceprezes), dr Katarzyna Nowakowska-Sito (O/Warszawski) (skarbnik), dr Anna S. Czyż (O/Warszawski) (sekretarz generalny), dr Małgorzata Lisowska-Rzepecka (O/Krakowski) (członek Zarządu Gł. SHS), prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz (O/Poznański) (członek Zarządu Gł. SHS). Komisję Rewizyjną Zarządu Głównego SHS utworzyli: Jan Skuratowicz (O/Poznański), Maria Gołąb (O/Poznański), Zbigniew Maj (O/Warszawski).W skład Sądu Koleżeńskiego SHS weszli: Danuta Łuniewicz-Koper (O/Warszawski), dr Karolina Stanilewicz (O/Łódzki), Marian Rumin (O/Krakowski), ks. prof. dr hab. Andrzej Witko (O/Krakowski), Maria Zwierz (O/Wrocławski).  Podczas XLI Walnego Zjazdu nadano godność Członka Honorowego SHS:
  prof. dr. hab. Lechosławowi Lameńskiemu (O/Lubelski), Marcie Wajdowicz (O/Rzeszowski), dr Teresie Żurawskiej (O/Rzeszowski), prof. dr. hab. Elżbiecie Pileckiej (O/Toruński), prof. dr. hab. Michałowi Woźniakowi (O/Toruński), Danucie Semeniuk (O/Warszawski), Alicji Zaraś (O/Warszawski).

 • Laureatką tegorocznej nagrody im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa w kategorii prac niepublikowanych została członkini Oddziału Poznańskiego kol. Emilia Kiecko. Jury wyróżniło ją za pracę doktorską Przyszłość do zbudowania. Futurologia i architektura w PRL. Laureatem nagrody w kategorii prac publikowanych został kol. Makary Górzyński z Oddziału Warszawskiego za pracę: Dziewiętnastowieczny ratusz w Kaliszu. Architektura i niezrealizowany projekt nowoczesności, Kalisz 2014.


 • Nagrodę im. prof. Jerzego Z. Łozińskiego otrzymał zespół autorów poświęconego Białemustokowi tomu Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce (Seria Nowa t. 12 z. 2) w składzie: Anna Oleńska, Marcin Zgliński, Katarzyna Kolendo-Korczak, Zbigniew Michalczyk, Dorota Piramidowicz, Katarzyna Uchowicz. Wręczenie nagród odbyło się 26.11. w Poznaniu podczas LXIV Ogólnopolskiej Sesji Naukowej SHS.

 • 2. Działalność oddziału

  Najbliższe spotkania naukowe odbędą się w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w następujących terminach:

 • 14.01.2016 r., godz. 18.00 - Olga Tuszyńska-Szczepaniak „Wstęp do badań nad symboliką wizerunków masek liściastych w średniowiecznej sakralnej rzeźbie architektonicznej w Polsce”
 • 18.02.2016 r. godz.18.00 Daria Rutkowska-Siuda „Budownictwo sakralne na terenie Guberni Radomskiej. Analiza dwóch ośrodków: Kielc i Radomia”.
 • Zebrania zarządu o godz. 17.00.

  3. Sesje i konferencje naukowe:

  1. Przypominamy, że Ogólnopolska Konferencja Narodziny nowoczesności. Między tradycją a awangardą. O rzeźbie II poł. XIX i I poł. XX wieku, odbędzie się w dniach 10-11 marca 2016 roku. Informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń już minął. O wyborze referatów uczestnicy zostaną poinformowani do 15 stycznia 2016 roku.
  2. Zarząd O/W SHS w dniu 15 stycznia 2016 r. zaprasza na ogólnopolską sesję naukową zorganizowaną przez Klub Historii i Kultury Wina: Fukierowie: wino – historia – sztuka. W 500. rocznicę przyjęcia praw miejskich Warszawy przez Jerzego Fukiera. Obrady odbędą się w sali Konferencyjnej SHS, Rynek Starego Miasta 27 (I piętro).
  3. Zarząd Oddziału Warszawskiego informuje, że będzie organizatorem przyszłorocznej LXIV Ogólnopolskiej Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki (druga połowa listopada 2016 r.). Tematyka sesji zostanie poświęcona migracji w kontekście sztuki, poprzez problematykę tendencji i nurtów, twórców i środowiska artystyczne, a wreszcie dzieła sztuki. Szczegóły oraz informacje organizacyjne zostaną przedstawione na początku stycznia 2016 r.
  4. Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz Sekcja Mediewistyczna przy OW SHS zapraszają do udziału w ogólnopolskiej sesji naukowej Claritas et consonantia – funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza, poświęconej pamięci prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci. Obrady będą miały miejsce na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, w dniach 16-17 czerwca 2016. Szeroko zakreślony temat konferencji nawiązuje do pierwszej sesji, dedykowanej pamięci prof. Szczepkowskiej-Naliwajek – Visibilia et invisibilia w sztuce średniowiecza (Warszawa 2007). Na propozycje tematów referatów wraz z krótkimi abstraktami (do 1 strony wydruku) organizatorzy oczekują do 15 II 2016. Zgłoszenia należy nadsyłać mailowo na adres < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. >. Komitet naukowy: dr hab. Marek Walczak (UJ Kraków), dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska (UMK Toruń), dr Juliusz Raczkowski (UMK Toruń), sekretarze naukowi: z ramienia O/W SHS – Monika Janiszewska, z ramienia Wydziału Sztuk Pięknych UMK – Alicja Grabowska-Lysenko.


  4.Planowane objazdy naukowe:

  1. Oddział wrocławski SHS organizuje objazd szlakiem miast hanzeatyckich i gotyku ceglanegow terminie 16-18.06.2016. Planowana trasa:Klasztor Neuzelle – Chorin: klasztor cysterski – Prenzlau: kościół NMP, kościół dominikański – Anklam: kościół NMP – Volgast: kościół św. Piotra i św. Gertrudy – Greifswald: kościół NMP, św. Piotra – Stralsund: kościół NMP, kościół św. Mikołaja - Bad Doberan: klasztor cysterski – Güstrow: zamek, katedra, kościół NMP – Wismar: kościół św. Jerzego, św. Mikołaja, św. Ducha – Schwerin: zamek, Muzeum Państwowe, katedra – Lubeka: kościół NMP, św. Piotra, św. Jakuba, Stare Miasto – Lüneburg: kościół św. Jana, św. Mikołaja, św. Michała, ratusz – Ludwigslust: pałac i założenie ogrodowe. Noclegi - Greifswald i Lubeka. Wstępy ok. 50 E. Koszt wyjazdu: 450 PLN, a dla członków oddziału nie posiadających zadłużenia z tytułu składek członkowskich – 250 PLN. Osoby zainteresowane proszone są o wpłacenie zaliczki w wysokości 100 PLN do końca roku 2015 (ze względu na rezerwację noclegów z wyprzedzeniem i konieczność wpłaty zaliczki). Wpłaty przyjmuje kol. Robert Heś (Dział Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu). Ewentualne wpłaty na konto powinny być poprzedzone kontaktem z kol. Robertem Hesiem (tel. 71 34 388 30 wewn. 242; mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
  2. Oddział Kielecki SHS organizuje objazd naukowy SHS: Turkmenistan – Uzbekistan w dniach 19-31 maja 2016 r. Wyjazd odbędzie się przy zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników do 20 grudnia 2015.Cena 5680 PLN + 1990 USD od osoby, przy grupie liczącej minimum 15 osób. Zaliczka w wysokości 3500 zł płatna przy podpisaniu umowy. Szczegóły opis objazdu dostępny w biurze SHS. Przed dokonaniem wpłaty, należy przesyłać zgłoszenie udziału w imprezie do P. Elżbiety Chodkiewicz-Przypkowskiej na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub SMS-em na komórkę +48 604 77 27 10
  3. Odział krakowski SHS organizuje objazd naukowy do Portugalii w dniach 29.04. – 20.05.2016 r. Zgłoszenia i wszelkie informacje dr Małgorzata Lisowska-Rzepecka tel. 12 633 77 66 lub 606 120 893 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

  Od przyszłego roku Biuro naszego Oddziału poprowadzi kol. Karolina Stanilewicz. Terminy dyżurów zostaną podane w terminie późniejszym, na naszej stronie internetowej.

  Zarząd O/Ł SHS prosi o regularne opłacanie składek członkowskich. Wysokość składek członkowskich wynosi: normalna 5 zł/mies., ulgowa 2,50 zł/mies., lub z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej - normalna 8 zł/mies., ulgowa 4 zł/mies.

  5. Sprawy organizacyjne:


  Zarząd Oddziału informuje, że przesyłamy komunikaty drogą elektroniczną pod wskazany adres e-mail. Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsyłanie aktualnych adresów poczty elektronicznej na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  UWAGA: komunikaty i informacje zamieszczane są na naszej stronie www.shslodz.pl

  W imieniu Zarządu Sekretarz Oddziału /-/Ewa Szelągowska

Aktualności

 • W dniu 17 maja br. - wyjątkowo o godz. 19:00

  kol. Krzysztof Stefański przedstawi referat pt:. "Zapoznane dzieło Jana Styki w kościele ojców jezuitów w Łodzi" ( Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, skrzydło C, I piętro.

  O godz. 17.00 zebranie Zarządu.
  Więcej aktualności w bieżącym komunikacie

  Aktualizacja strony: Aleksandra Olczyk; przygotowanie materiałów: Małgorzata Wróblewska Markiewicz