Komunikat012016

KOMUNIKAT WRZESIEŃ 2016 r.

  1. Działalność Oddziału


  W kolejnych miesiącach, spotykamy się w naszej siedzibie z okazji prezentacji następujących referatów:

 • 29 września o godz. 18.00 - Marcel Knyżewski, "Wybrane zagadnienia dotyczące morfologii siedzib niższych urzędników krzyżackich"

 • 20 października o godz. 18.00 -Anna Maniakowska: "Kościół parafialny w Nieborowie - świątynia według pomysłu księcia Michała Piotra Radziwiłła"

 • 17 listopada 18.00 - Olga Tuszyńska-Szczepaniak: "Konstrukcje w budowlach - empory podłużne w średniowiecznym budownictwie sakralnym".

 • 28 października godz. 13.00 spotykamy się w Galerii Chimera na wystawie współorganizowanej z Miejską Galerią Sztuki pt. Wystawa łódzkich ekslibrisów na obchód piątej stoletniej rocznicy ekslibrisów Macieja Drzewickiego, kuratorem wystawy jest nasz kolega Jerzy Weinberg
 • 2. Sesje i konferencje naukowe


 • 14-15 października Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach organizuje konferencję naukową z okazji 800-lecia fundacji Opactwa poświęconą dziejom, kulturze i sztuce benedyktynek i benedyktynów w Polsce i w Europie. Zgłoszenia i informacje pod adresami: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, WBP Książnica Kopernikańska i Centrum Dialogu w Toruniu oraz kuratorzy Festiwalu TORMIAR zapraszają do udziału w konferencji: Nasze osiedla. Architektura mieszkaniowa XX wieku w Polsce, która odbędzie się 22 października br. w Centrum Dialogu – Bibliotece Diecezjalnej w Toruniu. Konferencja poświęcona będzie polskiej architekturze mieszkaniowej oraz mieszkalniczym ruchom spółdzielczym w XX wieku. Konferencja będzie okazją do przeglądu stanu badań i poszukiwania nowych kontekstów dla funkcjonowania urbanistyki i budownictwa mieszkaniowego w społecznych, gospodarczych i historyczno-artystycznych realiach XX wieku. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 • 24-25 października Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Kardynała S.Wyszyńskiego, organizują konferencję zatytułowaną Konserwacja zapobiegawcza środowiska. Architektura jako element krajobrazu. Szczegóły i zgłoszenia pod adresem: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz na stronie: https://pche6.wordpress.com.

 • Katedra historii sztuki Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Historia – konserwacja - rewitalizacja. funkcjonowanie rezydencji regionu łódzkiego w kontekście doświadczeń europejskich, która odbędzie się w dniach 26-28 września 2016 r. Konferencja odbędzie się w Pałacu Biedermanna (Łódź, ul. Franciszkańska 1/5).

 • Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie zapraszają w dniach 29-30 września 2017 roku na ogólnopolską konferencję naukową Sztuka Lublinaod średniowiecza do współczesności.

  Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej do dnia 15 listopada 2016 roku na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Przypominamy, że LXIV Ogólnopolska sesja naukowa SHS "Migracje", organizowana jest przez ZG SHS i Zarząd Oddziału Warszawskiego, odbędzie się w Warszawie 24-25 listopada br.

  3.Planowane objazdy naukowe:


  1. Oddział krakowski SHS Informuje, że ma jeszcze kilka miejsc na objazd do Norymbergi w dniach 10-13 listopada na wystawę z okazji 700-lecia urodzin Karola IV Luksemburskiego (1316–1378) .

   Cena: przy 30 osobach: dla członków SHS 590+175€; dla niezrzeszonych 630 zł + 175 €, cena: przy 40 osobach: dla członków SHS 440 zł+165 €; dla niezrzeszonych 480 zł+165 € .

   Zgłoszenia i wszelkie informacje prosimy przesyłać do dr Małgorzaty Lisowskiej-Rzepeckiej, tel. 12 633 77 66 lub 606 120 893 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   4. Sprawy organizacyjne:


   Kol. Karolina Stanilewicz pełni dyżury w naszej siedzibie w czwartki, w godz. 14.00-17.00.

   Zapraszamy serdecznie członków Stowarzyszenia do czynnego udziału w pracy Oddziału. Oczekujemy na propozycje tematów spotkań naukowych, zgłaszania ważnych wydarzeń, publikacji i wystaw.   Przypominamy, że składka członkowska w naszym Stowarzyszeniu wynosi: 5 zł/mies., ulgowa (dla emerytów i rencistów) - 2,50 zł/mies. Składka z opłatą na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej: normalna - 8 zł/mies. (5 zł i 3 zł), ulgowa: 4 zł/mies. (2.50 zł i 1.50 zł). Prosimy o aktualizacje dyspozycji bankowych! Członkowie Oddziału opłacający składki będą mieli możliwości: przedłużenia ważności legitymacji członkowskiej oraz wsparcia Oddziału w sprawach zawodowych i indywidualnych, jeśli o takowe będą się ubiegali.


   Zarząd Oddziału informuje, że przesyłamy komunikaty drogą elektroniczną pod wskazany adres e-mail. Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsyłanie aktualnych adresów poczty elektronicznej na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   UWAGA: komunikaty i informacje zamieszczane są na naszej stronie www.shslodz.pl

   Poniżej prośba:
   Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
   zasłużony członek honorowy naszego Oddziału, były jego Prezes dr Antoni Szram jest poważnie chory. Wymaga intensywnej i ciągłej opieki. Z inicjatywy Włodzimierza Adamiaka z Fundacji Ulicy Piotrkowskiej prowadzona jest dobrowolna zbiórka pieniędzy na pomoc dr Szramowi. Poniżej podajemy konto na które można wpłacać na fundusz pomocowy:


   Antoni Szram, Zamenhofa str 1/3 m 16, 90-431 Lodz, Poland Euro Bank S.A. Św. Mikolaja str 72, 50-126 Wroclaw, Poland, PL 23 1470 0002 2167 2419 3146 0001   Publikujemy tekst listu do kolegów w sprawie inicjatywy stworzenia nowego klubu przy SHS, zredagowany przez P.P. Artura Badacha, Waldemara Baraniewskiego i Wojciecha Włodarczyka:


   Warszawa, 13 V 2016


   Do Członków Stowarzyszenia Historyków Sztuki, zainteresowanych sztuką współczesną.


   Drogie Koleżanki i Koledzy, w połowie lat osiemdziesiątych przy Oddziale Warszawskim SHS działał Klub Sztuki Współczesnej SHS. W ramach działalności Klubu przygotowaliśmy cztery ogólnopolskie Seminaria Sztuki Współczesnej, m. in. dwa, które odbyły się na Zamku w Niedzicy. Materiały z Seminariów (Wokół rzeźby współczesnej i Autokomentarz artysty) zostały opublikowane jako Zeszyty Naukowe ASP (z.1/19/1987 i z. 2/20/1987).


   Dziś chcielibyśmy nawiązać do tej formuły i stworzyć przy Stowarzyszeniu Historyków Sztuki, Klub Sztuki Współczesnej, jako niezależne forum badawcze, analityczne, doradcze, które zajęłoby się refleksją nad historią sztuki najnowszej oraz stanowiło zorganizowaną formę naszego uczestnictwa w różnych inicjatywach społeczno-kulturalnych.


   Stowarzyszenie Historyków Sztuki jako organizacja zawodowa, zapewnia nam organizacyjne wsparcie i pełną niezależność. Chcemy zachować otwartą formułę działalności, kierujemy do wszystkich zainteresowanych zaproszenie do uczestnictwa w pracach reaktywowanego Klubu Sztuki Współczesnej.   W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. W imieniu Zarządu Sekretarz Oddziału /-/Ewa Szelągowska

Aktualności

 • W dniu 17 maja br. - wyjątkowo o godz. 19:00

  kol. Krzysztof Stefański przedstawi referat pt:. "Zapoznane dzieło Jana Styki w kościele ojców jezuitów w Łodzi" ( Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, skrzydło C, I piętro.

  O godz. 17.00 zebranie Zarządu.
  Więcej aktualności w bieżącym komunikacie

  Aktualizacja strony: Aleksandra Olczyk; przygotowanie materiałów: Małgorzata Wróblewska Markiewicz