komunikat012017

KOMUNIKAT LUTY 2017 r.

  1. Działalność Oddziału


 • 23 marca, godz. 18.00 – referat Piotra Gryglewskiego: Budowla jako świadectwo historyczne. Zagadnienie nowożytnego postrzegania relacji struktury architektonicznej wobec czasu na przykładzie stołecznych katedr Krakowa i Wilna.
 • O godz. 17.00 zebranie Zarządu.

 • 20 kwietnia, godz. 18.00 - Mirosława Sobczyńska-Szczepańska (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Architektura trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej.

  O godz. 17.00 zebranie Zarządu.

  2. Sesje i konferencje naukowe


 • - Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS w dniach 16 - 17 marca 2017 r. zaprasza na sesję naukową Wędrowanie sztuki organizowaną przez Instytut Historii Sztuki UKSW i O/W Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Obrady odbędą się w Sali Konferencyjnej SHS, Rynek Starego Miasta 27 (I piętro Kamienicy Fukierowskiej). Program sesji na stronie O/W SHS. - Oddział Toruński SHS w 2017 roku organizuje następujące sesje naukowe: Nasze osiedla. Architektura mieszkaniowa XX wieku w Polsce, Toruńska plastyka i rzemiosło artystyczne 1793-1920 (z cyklu Zabytki toruńskie młodszego pokolenia) oraz Toruńska architektura sakralna po 1945 roku (z cyklu Zabytki toruńskie młodszego pokolenia). Szczegóły i wszelkie informacje dotyczące zgłoszeń na stronie internetowej http://www.shs.pl - Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi wraz z Katedrą Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszeniem Historyków Sztuki Oddział w Łodzi organizują w dniach 11-14 października 2017 r. 25. Konferencję Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów, która odbędzie w siedzibie Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Tematem konferencji jest Miasto postindustrialne i jego dziedzictwo w XXI wieku. Ochrona - konserwacja - rewitalizacja.

  Bloki tematyczne:

 • Urbanistyka, architektura i sztuka w procesie przemian ku społeczeństwu postindustrialnemu Podobieństwa i różnice procesu deindustrializacji w różnych miastach wzgl. regionach Europy; czasowe przesunięcia wynikające z trwania przemysłowych mechanizmów w krajach socjalistycznych
 • Miasto przemysłowe jako kulturowe dziedzictwo – kwestie teoretyczne Wartość zabytkowa: od odrzucenia do akceptacji i ochrony konserwatorskiej dziedzictwa przemysłowego, Problemy badawcze historycznej architektury industrialnej
 • Wyzwania wobec zachowania i rewitalizacji dziedzictwa postindustrialnego Rewitalizacja postprzemysłowych zespołów przez nadawanie im nowych funkcji, Problemy praktyki konserwatorskiej: dokumentowanie historycznej substancji (architektura, wnętrza, wyposażenie techniczne) i konserwacja uwzględniająca nowe wykorzystanie, Aktualizacja wzgl. rewizja zespołów urbanistycznych z czasów industrialnych we współczesnym rozwoju miasta, Współczesne wzornictwo przemysłowe jako kontynuacja dorobku epoki industrialnej
 • Pośrednictwo – waloryzacja postindustrialnego dziedzictwa przemysłowego: koncepcje i strategie Poprzemysłowe krajobrazy industrialne we współczesnych mediach, Obecność dziedzictwa postindustrialnego w świadomości społecznej: muzealizacja, aktywizacja turystyki, kultura przemysłowa jako czynnik budowania image'u i marketingu, Poprzemysłowe regiony jako obszary aktywności społecznej.

  Obok referatów tematycznych (czas ref. 20 min) planowana jest także tzw. giełda informacyjna Grupy roboczej, na której można przedstawić aktualnie się odbywające, realizowane indywidualne wzgl. instytucjonalne projekty badawcze dotyczące historii sztuki i ochrony zabytków dotyczące tzw. wspólnego dziedzictwa Polaków i Niemców (komunikaty, czas ref. 10 min.). Przewidywane języki konferencyjne: polski i niemiecki. Propozycje referatów względnie komunikatów (nie publikowanych i nie ogłaszanych do tej pory) zawierające imię, nazwisko, tytuł wystąpienia oraz abstrakt o objętości ok. 2400 znaków ze spacjami wraz z krótkim CV zawierającym informacje na temat dotychczasowej aktywności naukowej prosimy przesłać do dnia 10.03. na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . - Katedra Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 29-30 czerwca 2017 r. organizuje konferencję naukową Przy wspólnym stole prezentującą wyniki badań nad dziedzictwem kulinarno-obyczajowym. Szczegółowe informacje: https://www.wdib.uw.edu.pl/studenci/649-przy-wspolnym-stole-konferencja-naukowa-29-30-06-2017-r. Tematy referatów i abstrakty można zgłaszać do 17 marca 2017 r. na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - w dniach 21–22 września 2017 r. Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy oraz Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu zapraszają na konferencję naukową Czystość i brud. Higiena między wielkimi wojnami (1918-1939). Szczegóły pod adresem: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Informujemy, że laureatem dorocznego Konkursu Nagrody im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa dla młodych historyków sztuki (do lat 35) został Kol. Patryk Oczko, którego książka Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta, Tychy 2015 była jedyną pracą nagrodzoną w kategorii rozpraw publikowanych. W kategorii prac niepublikowanych wyróżniono rozprawy doktorskie: Agnieszki Patały, Michała Kurkowskiego, Doroty Łuczak, Mikołaja Getka-Keniga. Jury konkursu im. prof. dra Jerzego Łozińskiego przyznało nagrodę Annie Wierzbickiej redaktor naczelnej wraz z zespołem (K.A. Kesling, A.A. Szablowską, J. Stacewicz-Podlipską, A. Straszewską, P. Strożkiem, J. Wacławek, J. Wisłocką oraz A. Wiszniewską), autorom 6-tomowego cyklu Polskie życie artystyczne w latach 1944-1960, wydanego przez Instytut Sztuki PAN, 2012-2015. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy !! - Zarząd Fundacji im. Prof. M. Zlata i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na prace naukowe opublikowane bądź obronione między styczniem 2016 a 5 maja 2017 r. z zakresu historii sztuki średniowiecza i renesansu ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. Prace można zgłaszać do 5 maja 2017. Regulamin konkursu znajduje się na stronie: http://www.historiasztuki.uni.wroc.pl/fundacja_m_zlata.html

  - Departament Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że w związku z trwającym naborem na listę rzeczoznawców MKiDN istnieje możliwość składania wniosków o wpis osób wyróżniających się wysokim poziomem wiedzy, posiadających co najmniej 10-letnią praktykę w wykonywaniu zadań w określonej dziedzinie opieki nad zabytkami. Szczegółowe informacje i wzór wniosku na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/nabor-na-rzeczoznawcow-mkidn-w-dziedzinie-opieki-nad-zabytkami. Zainteresowanych uzyskaniem uprawnień rzeczoznawcy MKiDN informujemy, że wnioski należy składać do dnia 1 III 2017r. na adres Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Ochrony Zabytków, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa.

  3.Planowane objazdy naukowe:


  - w dniach 19-26 marca 2017 sekcja wycieczkowa SHS O/ Kraków organizuje objazd naukowy po Malcie. W programie m.in. Valetta – stolica Malty – Mdina – Rabat- Trzy Miasta: Vittoriosa – Senglea – Cospicua- Paola Wyspa Gozo. Zgłoszenia do koleżanki Małgorzaty Lisowskiej-Rzepeckiej: tel. 606 120 893, 12 6337766 lub e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Termin wyjazdu: 19. 03-26. 03. 2017. Wylot: Kraków: 19. 03. 2017 godz. 11 .50, przylot na Maltę: 14. 30. Powrót: Malta: 26. 03. 2017 godz. 17.55, przylot do Wrocławia: 20. 40. - w dniach 20-22 kwietnia 2017 r. Oddział Wrocławski SHS organizuje objazd naukowy na trasie: Wrocław-Kassel-Padeborn-Münster-Düsseldorf-Brühl-Fulda-Wrocław. W planie zwiedzanie w Düsseldorfie wystawy Cranach. Meister-Marke-Moderne, stanowiącej centralny element obchodów w Niemczech 500-lecia protestantyzmu. Koszt objazdu: 550 PLN, osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kol. Robertem Hesiem tel. 71 34 388 30 wewn. 242; mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - w dniach 19 maja – 3 czerwca 2017 Kielecki Oddział SHS organizuje objazd naukowy Chiny jedwabnym szlakiem. Program i szczegóły wyjazdu znajdują się na stronie http://www.shs.pl/wp-content/uploads/2012/12/program-objazdu.pdf

  4. Sprawy organizacyjne:


  W sprawach organizacyjnych, w tym dotyczących Biura naszego Oddziału, prosimy zgłaszać się do Kol. Karoliny Stanilewicz (tel. 699-934-885). Przypominamy, że składka członkowska w naszym Stowarzyszeniu wynosi: 5 zł/mies., ulgowa (dla emerytów i rencistów) - 2,50 zł/mies. Składka z opłatą na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej: normalna - 8 zł/mies. (5 zł i 3 zł), ulgowa: 4 zł/mies. (2.50 zł i 1.50 zł). Prosimy o aktualizacje dyspozycji bankowych! Członkowie Oddziału opłacający składki będą mieli możliwości: przedłużenia ważności legitymacji członkowskiej oraz wsparcia Oddziału w sprawach zawodowych i indywidualnych, jeśli o takowe będą się ubiegali. Zarząd Oddziału informuje, że przesyłamy komunikaty drogą elektroniczną pod wskazany adres e-mail. Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsyłanie aktualnych adresów poczty elektronicznej na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  UWAGA: komunikaty i informacje zamieszczane są na naszej stronie www.shslodz.pl

  Zapraszamy członków Stowarzyszenia do czynnego udziału w pracy Oddziału. Oczekujemy na propozycje tematów spotkań naukowych, zgłaszania ważnych wydarzeń, publikacji i wystaw.

  W imieniu Zarządu Sekretarz Oddziału /-/Ewa Szelągowska

Aktualności

 • W dniu 17 maja br. - wyjątkowo o godz. 19:00

  kol. Krzysztof Stefański przedstawi referat pt:. "Zapoznane dzieło Jana Styki w kościele ojców jezuitów w Łodzi" ( Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, skrzydło C, I piętro.

  O godz. 17.00 zebranie Zarządu.
  Więcej aktualności w bieżącym komunikacie

  Aktualizacja strony: Aleksandra Olczyk; przygotowanie materiałów: Małgorzata Wróblewska Markiewicz